Pernilla Ström 

Välkommen till min hemsida. Jag har en bakgrund som journalist, ekonom och finansanalytiker men arbetar i dag som småföretagare och styrelseproffs. På Tygelsjögården utanför Lund driver jag en dressyranläggning med ett 20-tal hästar, där vi bland annat föder upp och utbildar blivande tävlingshästar. Jag är också verksam som moderator och leder seminarier framför allt inom ekonomi, politik och näringslivsfrågor. Dessutom skriver jag fortfarande en del som kolumnist i Dagens Nyheter.  Pernilla Ström
Ity AB
Tygelsjögården 291
SE-247 91 SÖDRA SANDBY

mobil: +46 709 423370
e-post: pernilla@pernillastrom.se